Board of Directors – Kh

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក LIM HUA MIN

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Lim Hua Min គឺជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃ Phillip Capital Group of Companies និង​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុមហ៊ុន​ IFS Capital Limited ផង​ដែរ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៣។ គាត់បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​របស់​គាត់​ ដោយ​កាន់​មុខ​តំណែង​ជាន់​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុន​នៃ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង​វិទ្យា​ស្ថាន​ស្រាវ​ជ្រាវ​មូល​បត្រ។ គាត់​បាន​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ក្នុង​គ​ណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ និង​

លោក KOH YONG GUAN

អភិបាលឯករាជ្យ

លោក កូ បានចូលរួមជាមួយផ្នែកស៊ីវិលប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងតួនាទីជាវិស្វករជីវឱសថនៃក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងឆ្នាំ១៩៧២ បន្ទាប់មកបានបន្តជាមួយផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។ លោកបានបន្តការងារក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ (នាយកដ្ឋានប្រមូលពន្ធ) ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងការពារជាតិ មុននឹងត្រូវបានតែងតាំង ជា​រដ្ឋ​លេខា​ធិ​ការ​អចិន្រ្តៃយ៍​នៃ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៨៩​។ លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​

លោក ONG TEONG HOON

អភិបាល

លោក Ong Teong Hoon បានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ១៩៧៧ ដំបូងជាភ្នាក់ងារជើងសាររូបិយប័ណ្ណ រួចមួយឆ្នាំក្រោយមក បានបម្រើការងារជាមួយធនាគារ Standard Chartered Bank ក្នុង​តំ​ណែង​ជា​កម្ម​សិក្សា​ការី​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​។ ដោយ​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ធនាគា​រ​នេះ​អស់​រយៈ​ពេល​ ២៥​ ឆ្នាំ គាត់​បាន​ឆ្លង​កាត់​គ្រប់​ទិដ្ឋ​ភាព​ទាំង​អស់​នៃ​ធនា​គារ​ពាណិជ្ជ

លោក CHAN MACH

អភិបាល

លោក MACH ដែលជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្នុងស្រុកដំបូងគេនៃ KREDIT ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ឋា​នៈ​ពី​មុខ​តំណែង​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ប្រតិបត្តិ​កា​រ​របស់​គាត់​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៦​។ ដោយ​មាន​បរិញ្ញា​បត្រ​គណិតវិទ្យា​ និង​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​គណិតវិទ្យា លោក Mach បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ KREDIT ដំបូងក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ក្នុង​តំណែង​ជា​សវន​ករ​ និង​ជា​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​។ សក្តា​នុពល​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​របស់​គាត់​

លោក MICHAEL TAN

អភិបាល

លោក Michael Tan បច្ចុប្បន្ន គឺជានាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សាជីវកម្ម នៅ PhillipCapital។ មុនពេលចូលរួមជាមួយ PhillipCapital គាត់ធ្លាប់កាន់មុខតំណែងនៅក្នុងការងារ និងការសិក្សា រួម​ទាំង​ការងារ​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ជា​សាស្ត្រា​ចារ្យ​ជំនួយ​ការ​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ Nevada, Reno សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ ជា​គ្រូ​បង្រៀន​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជាតិ​សិង្ហបុរី​ និង​មុខ​តំណែង​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​

លោក PAUL GWEE CHOON GUAN

អភិបាលឯករាជ្យ

អាជីពធនាគាររបស់លោក Paul Gwee Choon Guan មានរយៈពេលជាងម្ភៃប្រាំឆ្នាំ ពោរ​ពេញ​ដោយ​បទ​ពិសោធន៍​ផ្នែក​ធនាគារ​សកល​ និង​រតនា​គារ​/វិ​និ​យោគ​ ជា​មួយ​នឹង​ឧស្សាហកម្ម​គ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម​/មូល​និធិ​ និង​ទ្រព្យ​ធន​ នៅ​ទូទាំង​អា​ស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិក​។ ជំ​នាញ​ឯក​ទេស​របស់​គាត់​ រួម​មាន​ វិស័យ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និ​ភ័យ​សហ​គ្រាស​ (ឥណ​ទាន​ ទីផ្សារ​ សន្ទ​នីយ​ភាព​ និង​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​)​ ការ​ត្រួត​ពិនិត្​យ

លោកស្រី DIANA SEAH YEN GOON

អភិបាលឯករាជ្យ

លោកស្រី Diana Seah Yen Goon មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ៣០ ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ​រួម​ទាំង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ GE​ ដែល​ជំនាញ​ខាង​ផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​សហ​គ្រាស​ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​។

គាត់​កាន់​មុខ​តំណែង​ជាន់​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​

លោក អ៊ិត វិជិត

អភិបាលឯករាជ្យ

វិជិត មានបទពិសោធន៍ជាអន្តរជាតិដ៏ច្រើន ដូចជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច គណៈ​គ្រប់​គ្រង​ជាន់​ខ្ពស់​សា​ជី​វ​កម្ម​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​បរទេស​ និង​តំ​បន់​ ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម​ទំ​និញ​ក​សិ​កម្ម និង​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ ​(នៅប្រទេសបារាំង ភូមិ​ភាគ​កណ្តាល​ខាង​កើត​ អាស៊ី​អា​គ្នេយ៍​ និង​អេ​ហ្សីប​)​ បទ​ពិ​សោធន៍​ធ​នា​គារ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្នាក់​សាកល​ធំ​ពីរ​គឺ​ធ​នា​គារ​វិនិយោគ​ វ៉ល​ស្រ្ទីត​ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​