ចំណាត់ក្រុម៖ Management – Khmer

Chea Visal – Khmer

លោក ជា​ វិសាល

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

លោក វិសា​ល​ បានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកវិស្វករព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣។

លោកមានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល៩ឆ្នាំ រាប់ចាប់តាំងពីពេលលោកចាប់ផ្តើមការងារជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ក្នុងឆ្នាំ២០០៤។…

Tan Chaw​​ – Khmer

លោក តាន់ ចាវ

នាយកដ្ឋានឥណទានសាជីវកម្ម

លោក តាន់ បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​កម្រិត​បរិញ្ញា​បត្រ​រង​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជាង​៣៥​ឆ្នាំ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​។ លោក បាន​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ធនា​គារ​សា​ធារណៈ​ ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៨០ ក្នុង​តួ​នាទី​ជា​បុគ្គ​លិក​ស្មៀន​ និង​បាន​បន្ត​ការ​ងារ​ជា​មួយ​ធនា​គារ​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០០៨​។ កំឡុង​ពេល​ដែល​លោក​បាន​ធ្វើ​ការ​នៅ​ធនាគារ​ លោក​បាន​បំពេញ​មុខ​ងារ​ជា​ច្រើន​រួម​ទាំង​ពាណិជ្ជ​កម្ម…

Socheat Kanika – Khmer

លោកស្រី សុជាតិ កណិកា

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលឥណទាន

លោកស្រី កណិកា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ ពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង និង​បរិញ្ញា​បត្រ​ផ្នែក​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​។ លោកស្រី បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញា​បត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៦ ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រាយ។​

លោកស្រី បាន​ចាប់ផ្តើមការងារនៅឆ្នាំ២០០១ជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិជាច្រើន។…

Srun Vandoeun – Khmer

លោក ស្រ៊ុន វ៉ាន់ឌឿន

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក វ៉ានឌឿន បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងបរិញ្ញា​បត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ន័រតុន។

លោក មាន​បទ​ពិសោធន៍​ផ្នែក​សវន​កម្ម​រយៈ​ពេល​ប្រាំពីរ​ឆ្នាំ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ពីរ​គឺ ស្ថាប័នមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ និង​ធនាគារ​កម្ពុជា​សា​ធា​រណៈ។ កំឡុង​ពេល​ដប់​ឆ្នាំ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្តុ លោក…

Sron Sreyneang – Khmer

លោកស្រី ស៊្រន ស្រីនាង

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគារ

លោកស្រី ស្រីនាង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និង​វិទ្យា​សាស្រ្ត​សេដ្ឋ​កិច្ច​ឆ្នាំ​២០០៦ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​ លោកស្រី​កំពុង​បន្ត​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​គណនេយ្យ​ករ​ជំនាញ (ACCA) ជា​មួយ​វិទ្យាស្ថាន ខេមអេត។

លោកស្រី បានចាប់ផ្តើមការងារក្នុងឆ្នាំ២០០៦ក្នុងតួនាទីជាសវនករហើយបន្តការងារនេះអស់រយៈពេល…

Yun Veth – Khmer

លោក យុន វ៉េត

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

លោក វ៉េត បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ពីសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន។ ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែង និងឆន្ទៈ បានធ្វើអោយ លោក អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនពីតួនាទីជាសន្តិសុខ ទៅជាជំនួយការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ បន្ទាប់​មក​ជា​មន្ត្រី​រដ្ឋ​បាល​នៅ​ធនា​គារ​…

Pov Sopheak – Khmer

លោកស្រី ពៅ សុភ័ក្រ្ត

នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

លោកស្រី សុភ័ក្រ្ត បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និង​សណ្ឋា​គារ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង​ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​រង​គ្រូ​បង្រៀន​ពី​មជ្ឈ​មណ្ឌល​គរុ​កោសល្យ​ភ្នំពេញ ។

លោកស្រី បាន​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ងារ​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ជា​គ្រូ​បង្រៀន ក្រោយ​មក​ជា​មន្រ្តី​ប្រតិ​បត្តិ​ធន​ធានមនុស្ស​ជា​មួយ​វិស័យ​ឯក​ជន បន្ទាប់​ពី​បម្រើ​ការ​ងារ​ជា​មន្រ្តី​រាជ​ការ​អស់​រយៈ​ពេល​ ០៨ឆ្នាំ។ ក្នុង​តួ​នាទី…

Dominic Teo – Khmer

លោក ដូមីនិក តែវ ជូ បេង

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

លោក ដូមីនិក បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកធនាគារ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ពី​វិទ្យា​ស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​។

លោក មានបទពិសោធន៍ខាងធនាគារជាង៣០ឆ្នាំ ក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិការ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក៏ដូច​ជា​ផ្នែក​សវន​កម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​ជា​មួយ​ធនាគារ ស្តែន​ដាត ឆាត​ទ័រ ប្រទេស​សិង្ហបុរី។ លោក​បាន​បំពេញការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​សវនករ​ ឌីប៊ីអេស មួយរយៈ…

Soeung Phyry – Khmer

លោក សឿង ភីរី

នាយកដ្ឋាន ហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិ

លោក ភីរី បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ឆាល​ស្ទើត​។ លោក​ជា​វិញ្ញាបន​ករ​ជំនាញ​ផ្នែកគ្រប់គ្រង​ ហានិភ័យ​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ហ្រ្វែងហ្វើត​។ លោក​ទទួល​បាន​អាហា​រូបករណ៏​ទៅសិក្សា​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​រួមមាន៖…

How Poy Leong – Khmer

លោក ហូវ ប៉យលាង (ជេនសេនហូវ)

នាយកដ្ឋានហានិភ័យឥណទាន

លោក ជេនសេនហូវ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ វីនស័រ ប្រទេស​កាណាដា​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៨៤​ និង​បាន​ប្រឡង​ជាប់​វិញ្ញា​បន​បត្រ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ឥណទាន ពីវិទ្យាស្ថានធនាគារ​ម៉ាឡេស៊ី​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៤។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាមួយវិស័យធនាគារជាង៣០ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ដោយ​លោក​បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ធនាគារ…